Hippe IT is een partner in het ontwikkelen van (web)applicaties en softwareconsultancy. We hebben de specialistische kennis in huis om projecten van conceptontwikkeling tot en met implementatie uit te voeren. Dat doen we niet altijd alleen. Indien nodig werkt Hippe IT samen met een aantal gerenommeerde partners.

Werkwijze

Hippe IT werkt volgens Scrum. Scrum is een manier om je software ontwikkelprojecten vorm te geven en wij vinden dat dit de beste manier is. Scrum kenmerkt zich door:

Sinds 2009 werken wij alleen nog maar volgens Scrum. Wij zijn Scrum gecertificeerd. Certifed Scrum Master logo

Technieken

Afhankelijk van het project en de klant kiezen wij voor Java of Python/Django. Beide platformen lenen zich goed voor het ontwikkelen van webapplicaties. Wij adviseren u graag welke technologie de beste oplossing is voor uw project.

Klanten

Een greep uit het klantenbestand van Hippe IT: TransportMaster.com, Gino Software, Ministerie van LNV, Haven Lauwersoog, Vodafone, RVU, Noordhoff Uitgevers, IB-groep, Achmea.

Hippe IT ontwikkelt producten voor visserijhavens.

Upstream Port Management

Upstream Port Management logo

Een havenbeheer applicatie waarmee scheepsbewegingen worden vastgelegd. Ook de diensten die van de haven worden afgenomen worden vastgelegd. Op basis van te configureren rekenregels (van het havenreglement) vindt de facturatie plaats. De financiële gegevens kunnen door middel van optionele modules worden geëxporteerd naar Multivers en AccountView.

Upstream E-Logboek

Upstream E-Logboek logo

Vissersschepen moeten aan de Douane elektronisch gegevens aanleveren over hun locatie, vangsten en reizen. Dit vindt plaats door middel van het zogenaamde E-Logboek. Deze gegevens kunnen ook aan andere partijen worden doorgestuurd, onder andere aan de havens. Met behulp van Upstream E-Logboek worden deze gegevens ontvangen en kunnen ze worden verwerkt in Upstream Port Management, of een andere havenbeheer applicatie.

Vissersvaartuigen.nl

De site www.vissersvaartuigen.nl maakt het makkelijk de Gids van Vissersvaartuigen, welke maandelijks door het Ministerie van EL&I wordt gepubliceerd, te raadplegen. De wijzigingen in de laatste gids zijn snel te bekijken en de historie van een schip is te raadplegen.

Door middel van de API zijn de gegevens te integreren in een andere applicatie, zoals Upstream Port Management.

Bovengenoemde producten worden ontwikkeld onder het label Port Ability, een samenwerkingsverband tussen Hippe IT en Doubleforge. Alle producten zijn inmiddels in gebruik genomen in havens en hebben zich in de praktijk bewezen. Voor meer informatie neem contact met ons op of zie: www.port-ability.com.

Hippe IT neemt projecten aan. Hierbij maken we van tevoren een beschrijving van alle functionaliteiten die moeten worden opgeleverd. Deze lijst prioriteren we en we maken per functionaliteit een inschatting van de omvang. In Scrum termen heet deze lijst de product backlog. De product backlog vormt de basis voor een offerte en is onze TODO-lijst tijdens de uitvoering van het project. Doordat we met de belangrijkste zaken beginnen zal al vaak gedurende het project een versie opgeleverd kunnen worden die getest kan worden en in principe naar productie kan.

Tijdens het project vinden wij het belangrijk dat de klant mee kan kijken met de ontwikkelingen. Daarom leveren we tussentijds versies op op een testomgeving en is er voldoende ruimte en flexibiliteit om gedurende het project functionele wijzigingen door te voeren. De praktijk leert immers dat niet alles van tevoren is te voorzien.

Order website voor TransportMaster.com

Voor TransportMaster.com is er een order site gemaakt waarmee klanten van transporteurs hun verzendingen kunnen aanmelden. De applicatie is zo ontworpen dat deze ook op mobiele apparaten, zoals een iPad, goed is te gebruiken. Ook is er een beheersite, waarmee alle gegevens in de ordersite makkelijk beheerd kunnen worden.

In een maand tijd hebben we elke week een nieuwe versie opgeleverd, zodat ook in dit relatief korte ontwikkeltraject er tussentijds bijgestuurd kon worden.

Deze website werd gemaakt door middel van Python en Django en wordt gehost op Amazon AWS (i.e. in de Cloud).

Hippe IT heeft vele jaren ervaring met het ontwikkelen en in productie brengen en draaien van software. Deze ervaring bieden we aan in de vorm van consultancy. We bieden het volgende aan.

Performance testing en tuning

Elke applicatie/site loopt op den duur tegen zijn grenzen aan qua snelheid en wordt traag. De oorzaak hiervan kan op verschillende punten liggen. Hippe IT heeft veel ervaring met het opsporen en oplossen van deze knelpunten.

Ook kan het wenselijk zijn te meten of een applicatie/site aan een bepaalde vereisten voldoet qua snelheid, bijvoorbeeld in het kader van een SLA. Dit kan eenmalig zijn of geautomatiseerd. Wij kunnen deze metingen uitvoeren en in een rapportage verwerken.

Wij hebben voor verschillende partijen performance audits uitgevoerd, zoals de Tweede Kamer, Ministerie van LNV, Achmea, Contrado, Vodafone, Gemeente Groningen, Noordhoff Uitgevers.

Code reviews

Goede software is o.a. onderhoudbaar, betrouwbaar, schaalbaar, veilig, beschikbaar, herbruikbaar. De meeste software die gebouwd wordt is dit in het begin zeker. Maar na een paar jaar wijzigingen doorvoeren kan dit niet meer zo zijn. Dan is het wenselijk te kijken op welke punten de code niet meer voldoet en hoe de code te verbeteren is, zodat deze weer jaren mee kan. Hippe IT kan zo'n audit voor u uitvoeren.

Refactoring

Als duidelijk is hoe de software verbeterd moet worden, bijvoorbeeld op basis van een code review, moet de code worden aangepast. We noemen die refactoring. Hippe IT is inzetbaar voor het uitvoeren en begeleiding van dit proces.

Ontwikkelstraat/omgeving

Om zelf software te schrijven zijn er tools en systemen nodig om het ontwikkelproces te ondersteunen. Dit wordt ene ontwikkelstraat of ontwikkelomgeving genoemd. Hippe IT heeft ervaring met het opzetten en onderhouden hiervan.

Wij hebben o.a. ervaring met: Jira, Greenhopper, Confluence, CruiseControl, Jenkins, Hudson, CVS, Subversion, Ant, Maven, Eclipse, NetBeans, JDeveloper, IntelliJ IDEA, Apache Tomcat, JBoss, WebLogic, OC4J, Oracle, PostgreSQL, MySQL.

Hippe IT draagt de Open Source gemeenschap een warm hart toe. Wij gebruiken graag Open Source producten voor onze oplossingen omdat Open Source zorgt voor:

Neemt u gerust contact op met Hippe IT.

Hippe IT
Canadalaan 31
9728 EA Groningen
Toon kaart

Hilbert Schraal
T: +31 (0)85 877 88 99
M: +31 (0)6 538 145 82
E: hilbert@hippe-it.nl
: hilbertschraal
btw-id: NL001449082B82

Hippe IT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 02099377